Kvalitetssikret HRM

God forvaltning av de menneskelige ressursene gir lønnsomhet gjennom lavere sykefravær og motiverte ansatte. Som regel er velfungerende HRM en del av det strategiske arbeidet i organisasjonen og som en integrert del av organisasjonens daglige arbeid. Vi er opptatt av at våre kurs og programmer skal gi HR personell økt forståelse for sammenhengen mellom organisasjonens strategi og hvordan HRM utformes. Vi har lang erfaring med å bistå HR avdelinger og ledere i ulike problemstillinger og har som mål at alle våre kurs skal gi ren praktisk nytte i tillegg til økt teoretisk innsikt.

Vi tilbyr veiledning, kurs og prosesser innenfor temaer som:

-               Saksbehandling ved alvorlige konflikter

-               Utarbeidelse av rutiner for håndtering av konflikter og trakassering

-               Planlegging av omstilling og endring

-               Helhetlig HR strategi

-               Veiledning av ledere

-               Kommunikasjon og dialog

-               Motivasjon og prestasjon

Ta kontakt så kan vi lage tilpassede løsninger til deres behov. På samme måte som ledere, kan HR personel fra tid til annen ha behov for individuell veiledning. Dette tilbyr vi på lik linje med lederveiledning.

 

Vi kan også holde rene foredrag etter ønske. Typiske foredrag kan være:

-               «Forpliktene ledelse og konsistent HRM»

-               «Fra debatt til dialog – ta møtene et steg videre»

-               «Konflikthåndtering – velg riktig metode!»