Trygge og kompetente ledere

Har lederne i din organisasjon kompetansen til å løse komplekse utfordringer? Vår erfaring tilsier at lederes evne til å løse konflikter, utfordringer i personalgruppen og krevende omstillinger er avgjørende for hvorvidt bedriften når sine mål. Vi tror at ledere i stor grad kan tilegne seg den riktige kompetansen. Våre kurs og lederprogrammer har fokus på ferdighetstrening sammen med bruk av evidensbaserte metoder og teorier. Vi har som mål at alle våre lederkurs skal gi ledere praktisk nytte og konkrete verktøy som kan benyttes med en gang og som er i tråd med organisasjonens behov og strategi.

Vi tilbyr kurs og foredrag på bestilling innenfor temaer som:

-               Endringsledelse

-               Konflikthåndtering

-               Kommunikasjon og dialog (for eksempel trening på vanskelige samtaler)

-               Motivasjon og prestasjon

-               Prosessledelse

-               Selvledelse og stressmestring

-               M.m. ta kontakt, så tilpasser vi et opplegg til deres behov.

 

Les også mer om lederutviklingsprogrammet Synergi Leder og om vårt lederveiledningstilbud. I Synergi Leder tilbyr vi en bred lederopplærning innenfor grunnleggende lederferdigheter og muligheten til å bli bedre kjent med seg selv som leder. Vi tilbyr også lederveiledning med erfarne veiledere.