Vi tror at de beste resultatene av ekstern bistand skapes når vi kan veilede nøkkelpersonell til å løse utfordringene på egenhånd

Synergi Organisasjon og ledelse er et resultat av mange års arbeid med ulike problemstillinger i et stort spekter av ulike bedrifter. I mange tilfeller er det hensiktsmessig og fornuftig at bedrifter bruker ekstern bistand i vanskelige arbeidsmiljøsaker. Som for eksempel ved fastlåste konflikter, varslingssaker og når et arbeidsmiljø har blitt mer destruktivt enn oppbyggende.

Samtidig har vi som jobber med disse sakene ofte snakket om hvordan de kunne vært unngått, eller hvordan vi kunne veiledet bedriftene til å løse sakene selv før det gikk så langt.

Vår bedriftshelsetjeneste Synergi Helse skal fortsatt hjelpe bedrifter når det er nødvendig, men vi ønsker å gi et godt tilbud i «den andre enden» også. Synergi Organisasjon og ledelse samarbeider derfor tett med bedrifthelsetjenesten og bruker erfaringen derfra til å jobbe utviklende og forebyggende med ledelse, personalhåndtering og arbeidsmiljø.

Synergi Organisasjon og ledelse blir ledet av Psykolog/Organisasjonspsykolog Hans Erik Sand som har bred og lang erfaring fra arbeid med vanskelige arbeidsmiljøsaker, ledelse, endring og samarbeid med HR.