Vi tror at de beste resultatene av ekstern bistand skapes når vi kan veilede nøkkelpersonell til å løse utfordringene på egenhånd

Synergi Organisasjon og ledelse er et resultat av mange års arbeid med ulike problemstillinger i et stort spekter av ulike bedrifter. I mange tilfeller er det hensiktsmessig og fornuftig at bedrifter bruker ekstern bistand i vanskelige arbeidsmiljøsaker. Som for eksempel ved fastlåste konflikter, varslingssaker og når et arbeidsmiljø har blitt mer destruktivt enn oppbyggende.

Samtidig har vi som jobber med disse sakene ofte snakket om hvordan de kunne vært unngått, eller hvordan vi kunne veiledet bedriftene til å løse sakene selv før det gikk så langt.

Synergi Organisasjon og ledelse jobber utviklende og forebyggende med ledelse, personalhåndtering og arbeidsmiljø.