Sunne omstillingsprosesser

Endringskompetanse er avgjørende for din organisasjons fremtid. Vi kan bistå ledere og styringsgrupper i tidlig planlegging av endringer. Vår omfattende erfaring med omstillingsprosesser i organisasjoner gjør oss til en sparringspartner som kan knytte sammen strategi med praktisk kunnskap.

Omstillinger er krevende og kan sette arbeidsmiljøer og produksjon på en stor prøve, faktisk viser forskning at over halvparten av omstillinger som iverksettes i arbeidslivet, mislykkes på et eller annet tidspunkt i prosessforløpet (Saksvik, Nytrø & Tvedt «Sunn endring i organisasjoner»). Vi hjelper dere å huske det viktigste i planleggingen.

Vi kan bistå med blant annet:

-               Bistand i planleggingsfasen

-               Oppfølging og veiledning av nøkkelpersonel (ledere, linjeledere, teamledere, etc.)

-               Kulturprosesser ved sammenslåinger

-               Kartlegging og «temperaturmåling» før, under og etter omstillingsprosessen

                (ved bruk av databaserte kartleggingsverktøy)

 

Ta kontakt her.