Lederutviklingsprogrammet SYNERGI LEDER

Synergi Leder er et utviklingsprogram for ledere som ønsker et godt teoretisk og praktisk fundament for god ledelse. Programmet inneholder grunnleggende og viktige temaer som ledere bør beherske, som praktisk arbeidsmiljøarbeid, personalhåndtering, konflikthåndtering, endringsledelse, kommunikasjon og dialog. Vi tar utgangspunkt i evidensbaserte tilnæringer og bruker teorien om tranformasjonsledelse som utgangspunkt.

Vi tror det er viktig at hver enkelt leder får et personlig og individuelt utbytte av programmett. Veiledning individuelt og i sammensatte grupper er med på å gjøre dette til et personlig utviklingsprosjekt. I tillegg ønsker vi at bedriften eller organisasjonen lederen kommer fra skal gi innspill på hvilke behov de har i forhold til egen virksomhet. Sammen med leder og bedrift setter vi opp utviklingsmål. Underveis kan vi bruke modeller som talent-overlagmodellen, Action-Science, m.fl. og kartleggingsverktøy som Neo-Pi-R (personlighetstest) og Signature Strenghts. I gruppeveiledningen vil lederne få mulighet til å drøfte problemstillinger, egen utvikling og aktuelle saker med andre ledere mellom samlingene.

Programmet er tilpasset ledere som er nye i sin lederrolle, evnetuelt for ledere med erfaring som ønsker faglig påfyll.  

 Programmet består av èn ledelsesmodul og flere muligheter for temamoduler.

Ledelsesmodulen gir i seg selv en god plattform i seg selv og er innom mange av de samme temaene. Vi anbefaler særlig nye ledere å gjennomføre denne først.  Det er ingen binding eller forpliktelse til å fortsette programmet i en bestemt rekkefølge, og dersom det er ønskelig kan de øvrige temamodulene gjennomføres separate fra ledelsesmodulen.

Skjermbilde 2017-11-23 kl. 14.44.31.png

Send oss en forespørsel, så sender vi en detaljert kursoversikt med pristilbud 

 

Navn *
Navn