Team som gir merverdi

«Med hard internasjonal konkurranse, relativt lik teknologi og kun kortsiktige faglige forsprang, vil bare dem som greier å samhandle på den mest effektive og mest konstruktive måten overleve» (Endre Sjøvold, Assoc.Prof. NTNU, s.12 «Teamet»).

Utnytter din organisasjon potensialet i teamstrukturen? Fungerer ditt team på en måte som gir verdi utover en samling enkeltindivider? Om du jobber i et produksjonsteam, fagteam eller lederteam har vi kompetansen, erfaringen og de riktige verktøyene for å gi dere en real puff i riktig retning.

Vi kan være med teamet ditt på et møte og gi dere tilbakemeldinger, eller gjøre dypere analyser og igangsette utviklingstiltak. Ta kontakt så kan vi diskutere ulike fremgangsmåter.