Erfarne og kompetente veiledere

Mankind's greatest achievements have come about by talking…
…All we need to do is make sure we keep talking (Stephen Hawkin)

Vi tror at de beste løsningene kommer når organisasjonene løser utfordringer de står ovenfor på egenhånd. Ledere og HR personell som kjenner organisasjonens kultur og historie, de ansatte og de ulike fagområdene, har det beste grunnlaget for å løse utfordringer mens de enda kan løses. Vi tror også at det ligger en stor merverdi i å løse egne utfordringer; økt kompetanse og erfaring, i tillegg til økt tillit i egen organisasjon.

Samtidig vet vi at de utfordringene ledere og HR personell står ovenfor kan være av stor variasjon og kompleksitet. I slike saker er det nyttig å drøfte saken med en utenforstående med relevant kompetanse til å forstå både mennesker og organisasjoner. Som Hawkins tror vi på å prate!

Vi tilbyr veiledning til ledere og HR-personell, individuelt eller som gruppe. Ta kontakt, så kan vi diskutere ulike fremgangsmåter.

Tema i veiledning kan være:

-               Sparring i spesifikke saker og kasus

-               Egen utvikling

-               Endringsledelse

-               Stressmestring

-               M.m.